page_banner

Výrobca súpravy na destiláciu s krátkou cestou

  • Akcia za tepla Laboratórna váha série DMD 2L~20L Sklenená destilácia s krátkou cestou

    Akcia za tepla Laboratórna váha série DMD 2L~20L Sklenená destilácia s krátkou cestou

    Destilácia s krátkou cestou je destilačná technika, pri ktorej sa destilát pohybuje na krátku vzdialenosť.Je to metóda delenia zmesí na základe rozdielov v ich prchavosti vo vriacej kvapalnej zmesi pri zníženom tlaku.Keď sa zmes vzoriek, ktorá sa má čistiť, zahrieva, jej pary stúpajú na krátku vzdialenosť do vertikálneho kondenzátora, kde sú ochladzované vodou.Táto technika sa používa pre zlúčeniny, ktoré sú nestabilné pri vysokých teplotách, pretože umožňuje použitie nižšej teploty varu.