page_banner

Výrobca recirkulácie vykurovania a chladenia

  • Zložený obehový vykurovací a chladiaci agregát

    Zložený obehový vykurovací a chladiaci agregát

    ZlúčeninaCirkulátor vykurovania a chladeniasa vzťahuje na cirkulačné zariadenie, ktoré poskytuje zdroj tepla a zdroj chladu pre reakčnú kanvicu, nádrž atď., a má dvojakú funkciu laboratórnych prístrojov a zariadení na vykurovanie a chladenie.Používa sa hlavne v chemických, farmaceutických a biologických oblastiach podporujúcich sklenenú reakčnú kanvicu, rotačný odparovací prístroj, fermentor, kalorimeter, široko používaný v ropnom priemysle, metalurgii, medicíne, biochémii, fyzikálnych vlastnostiach, testovaní a chemickej syntéze a iných výskumných oddeleniach, vysokých školách a univerzitách, továrňach laboratóriá a oddelenia merania kvality.